FANDOM


Mroczny bóg – jeden z dawnych bogów świata Risen. Wzmianka o jego istnieniu pojawia się w zapiskach w świątyni Saurian i w instrukcji do pierwszej części Risen. Jego wyznawcami byli magowie-renegaci. Możliwe też że przez jakiś czas jego wyznawcą był także Ursegor i wraz z nim jego poddani - Saurianie, lecz prawdopodobnie byli powiązani tylko umową między sobą.

Historia

Przybył do świata najpewniej wraz z innymi Bogami. Przemówił on do Ursegora i dał mu monokl, młot oraz pancerz Władcy Tytanów, aby ten mógł odnaleźć i uwięzić Tytanów. W zamian obiecał mu nieśmiertelność, jednak gdy Władca Tytanów wykonał swą robotę Mroczny Bóg przekonał swych pobratymców że jest on dla nich zbyt groźny, przez co uwięzili go we wnętrzu wulkanu na Farandze. Możliwe że Mroczny Bóg pomógł potem reszcie Bogów uwięzić resztę Władców Tytanów, gdy ci spustoszyli świat.

W czasach ludzkości czcili go magowie-renegaci, lecz jego kult był tępiony na terenach Starego Imperium przez Inkwizycję i królewskich magów. Został on ostatecznie wygnany z pomocą Mrocznej Fali, więc Bezimienny nie miał okazji napotkać na swej drodze jego świątyń i wyznawców.