FANDOM


Bogowie – istoty wyższe, kierujące losami śmiertelników, które niegdyś rządziły światem. Mieli oni swych wybrańców którzy decydowali w ich imieniu o losach świata, na przykład Władców Tytanów. Dali ludzkości dar magii. Jedynym bogiem którego istnienie jest potwierdzone, jest Mroczny Bóg.

Historia

Stworzyli świat z pomocą Władców Tytanów. Mroczny Bóg zawarł umowę z jednym z nich - Ursegorem. Miał on uwięzić wszystkich Tytanów, a w zamian otrzymać nieśmiertelność. Po zrobieniu tego Mroczny Bóg przekonał swych pobratymców, że Ursegor jest zbyt niebezpieczny, przez co uwięzili jego duszę w wulkanie na Farandze.

Gdy inni Władcy Tytanów zwrócili się przeciw sobie i spustoszyli świat, bogowie uwięzili ich za karę na wieczność w morzach i lądach.

Następnie wykorzystywali ludzi jako swych niewolników. Przekazali im również moc.

Ostatecznie zostali wygnani przez Mroczną Falę.

Ciekawostki

  • Mimo wygnania ludzie nadal wspominają bogów, np. gdy się zdenerwują;